Veel gestelde vragen

Zorgrésidence Landgoed Rijckholt: Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van veelgestelde vragen. Mist u een vraag in deze rubriek veel gestelde vragen, stel hem dan hier.

Vraag

Mijn moeder heeft geen zorg nodig. Maar ik maak mij wel zorgen over haar eenzaamheid. Komt zij in aanmerking voor een woning op Landgoed Rijckholt?

Jazeker. Er wonen op Landgoed Rijckholt veel mensen die (nog) geen zorg nodig hebben. Wat citaten met redenen van bewoners om hier te komen wonen:

  • “mocht er iets met 1 van ons 2 gebeuren, dan worden we niet gedwongen gescheiden en kunnen we blijven wonen waar we wonen”
  • ”Wij worden minder mobiel en vinden het fijn om de service om ons heen te hebben, maar ook makkelijk contact te hebben met leeftijdsgenoten. Het praat gewoon veel makkelijker met mensen van de zelfde leeftijd. Je hebt toch heel veel gemeenschappelijk. En daarnaast heb je elkaar ook veel te vertellen. Eigenlijk hebben we elkaar een hele levensgeschiedenis te vertellen. Heel leuk. Ik ben verbaasd hoe diepgaand ik contact heb met mijn medebewoners hier.”

Vraag

Mijn man heeft zorg nodig maar ik niet. Moet ik als ik hier kom wonen dan ook zorgkosten betalen?

Nee, er wonen op dit moment op het landgoed meerdere mensen die geen zorg nodig hebben, of waar van alleen de partner zorg nodig heeft. Als u alleen bent en geen zorg nodig heeft,  of bij echtparen beide partners geen zorg nodig hebben betaalt u een basisbijdrage voor de bereikbaarheid van zorg.

Als uw partner zorg nodig heeft en u niet, dan betaalt u niet voor de zorg en worden alleen de kosten van zorg voor uw partner in rekening gebracht.

Vraag

Kunnen wij bij u altijd samen blijven wonen, ongeacht de zorg die mijn partner of ik nodig hebben?

In principe wel. U kiest altijd zelf wat u wilt. Onze ervaring is wel dat er ook echtparen zijn, waarbij het voor beiden of voor een van beide niet meer op te brengen is om dag en nacht samen te wonen. Wij zien dat echtparen op het landgoed  dan voor verschillende oplossingen kiezen zoals:

  • “de partner gaat ’s avonds na het diner naar een eigen huis in de buurt.
  • “ de partner heeft een appartement in een ander gebouw.”
  • “ Bij dementie gebeurt het ook dat de partner met een dementie overdag (voor een deel)  in huize Valkier verblijft, waar alle aandacht is voor de dementie.”

Vraag

Komt de zorg op Landgoed Rijckholt in aanmerking voor vergoeding via de AWBZ

Ja, gedeeltelijk. Als u zorg nodig heeft wordt door het CIZ een indicatie afgegeven voor een ZZP (een zorgzwaartepakket). Als u deze heeft kunt u een PGB (Persoons gebonden Budget)  aanvragen. U krijgt dan zelf een bedrag uitgekeerd vanuit de AWBZ dat hoort bij dit ZZP. U kunt hiermee (een groot deel) van de kosten van zorg betalen. Niet alles, want op Landgoed Rijckholt zetten wij meer personeel in, dan in de reguliere zorg en die zit wel in de rekening die u voor de particuliere zorg van Landgoed Rijckholt krijgt.

Bij een rondleiding spreken wij altijd met u de zorgbehoefte door en krijgt u van ons een overzichtelijk kosten overzicht.